Events

Report Release: Bengaluru’s Rising Air Quality Crisis

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಮೇಲೆ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿರಂತರ ವರದಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಿ40 ಸಿಟೀಸ್ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್

Events

Beku Beda Santhe

“Beku Beda Santhe” aims to create a manifesto for Bengaluru by its citizens and serve as a platform for them to express what they want (ಬೆೇಕು) or don’t want (ಬೆೇಡ) for their area/city.